Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 79/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

III SA/Gd 398/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie nakazu przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy

III SA/Gd 794/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych

III SA/Gd 793/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wykonania czynności pokontrolnych

III SA/Gd 945/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie wykonania czynności pokontrolnych

III SA/Gd 666/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-16

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zakładu i wpisu do rejestru zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność

III SA/Gd 286/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SA/Gd 434/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SA/Gd 133/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz ustalenia opłaty tytułem kosztów egzekucyjnych

III SA/Gd 148/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego
1   Następne >   2