Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Wr 875/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu O.,

III SA/Wr 150/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

Skarga F. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Z. S. wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu