Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 713/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją

II GSK 3496/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

VI SA/Wa 2326/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-20

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu replikami, kopiami i rekonstrukcjami historycznej broni palnej

VI SA/Wa 2326/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-04

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu replikami, kopiami i rekonstrukcjami historycznej broni palnej

II GZ 387/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią