Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 438/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

II SA/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

II SA/Łd 52/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w części dotyczącej okresu przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 735/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 437/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

II SA/Łd 208/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 436/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

II SA/Łd 441/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

II SA/Łd 434/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

II SA/Łd 431/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   3