Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 1178/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo

II SA/Łd 510/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 647/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

II SA/Łd 844/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 798/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 427/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i uznania ich za świadczenia nienależnie pobrane

II SA/Łd 426/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i uznania ich za świadczenia nienależnie pobrane

II SA/Łd 425/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i uznania ich za świadczenia nienależnie pobrane