Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

V SA/Wa 123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 794/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-02

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Bk 539/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-24

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 1741/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

Skarga B. S. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wniosku B. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 790/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznanych uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

IV SA/Wa 2120/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-31

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II OSK 464/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-16

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich