Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 774/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie niewykonania przez Wójta Gminy Kampinos wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SAB/Wa 154/11

I SA/Kr 1676/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-28

Wniosek M.J., o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w N. oraz Wójtowi Gminy G., postanowił:, , - w n i o s e k o d r z u c i ć -, ,

II SA/Go 167/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-19

Sprawa ze skargi M.B. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 330/20