Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1527/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi U. G. na czynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej