Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 795/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów za wykonanie kserokopii akt

I OZ 1010/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o udostępnienie informacji publicznej

II SA/Sz 1307/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SO/Wa 6/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-21

Wniosek [...] S.A. z siedzibą o wstrzymanie wykonania postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. K. o wymierzenie grzywny [...] S.A. z siedzibą za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Wa 1169/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 916/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Sz 1308/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Wa 1422/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i umorzenia postępowania

II SA/Wa 1294/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenie postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   2