Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 1117/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie postępowania w sprawie samowoli budowlanej

I SAB/Wa 547/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi M.K. na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I OSK 128/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-31

Wniosek Starosty B. o wstrzymanie wykonania czynności w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty B. dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II GZ 255/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia P. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta W. postępowania w przedmiocie dotacji