Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

V SA/Wa 1684/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego;

I SA/Wa 2927/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-24

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Wa 2160/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie dodatku służbowego

I OSK 2117/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

VI SA/Wa 2273/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym. postanowił: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

I SA/Wa 3109/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

VII SA/Wa 2095/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VI SA/Wa 2398/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OSK 2922/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

II OSK 339/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Skargi kasacyjne K. K. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. L. i innych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   +5   +10   42