Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Wr 328/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Skarga W P opiekuna prawnego [...] W D na decyzję Wojewody D w przedmiocie wymeldowania W W (obecnie D) z miejsca pobytu stałego wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

II SA/Rz 343/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 187/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 361/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 475/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Po 566/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP;

II OZ 832/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku, Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

VII SA/Wa 645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II OZ 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i remont linii energetycznej
1   Następne >   +2   +5   +10   27