Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Łd 1320/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 2548/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 1147/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

VII SA/Wa 1841/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 597/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 983/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 29/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. nr [...] w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę

II SA/Rz 1193/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

I SAB/Wa 547/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi M.K. na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania
1   Następne >   +2   4