Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 266/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Skarga M. I. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 178/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

IV SA/Wa 2436/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gd 145/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

II SA/Sz 379/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 569/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 210/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Sz 140/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   3