Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gd 547/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

VII SA/Wa 1320/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

I SA/Wa 2067/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 853/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 723/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Po 854/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 1779/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy tymczasowego boiska sportowego

II SA/Gd 618/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 179/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4