Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Wr 762/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie ustawienia tablicy reklamowej

II SA/Bd 897/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 924/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1103/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 736/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1554/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 1101/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SA/Wr 786/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

III SA/Lu 769/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   4