Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 189/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 526/15; oraz o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlan...

II OZ 275/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Łd 58/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 3500/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 774/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek P. S.A. z siedzibą w K. o zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w...

II SA/Lu 16/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 178/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 173/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Łd 160/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 414/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   43