Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 1356/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego

II SA/Gl 1197/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 1303/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ograniczenie praw własności nieruchomości

IV SA/Wa 798/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 856/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Bd 1348/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Kr 1343/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości

II SA/Gd 624/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 1009/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1154/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   40