Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 86/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 255/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 474/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VII SA/Wa 1542/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 368/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 950/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 788/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego oku, Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego sprzeciwu w sprawie budowy obiektu budowlanego

IV SA/Po 479/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

IV SA/Po 218/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2261/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   16