Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 142/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

skarg A. spółka z o.o. z siedzibą w P. oraz A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II OZ 368/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 22 października 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 812/14 o odmowie wstrzymania zaskarżonej decyzji Wojewody Lubelskiego z [...] lipca 2014 r. znak [...] w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego z [...] lipca 2014 r. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Wr 897/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 238/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku handlowego z placem parkingowym

II SA/Po 301/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 53/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1383/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1266/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwol...

II OZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody L. , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   24