Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 1197/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 856/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Bd 1348/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 624/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 1009/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1154/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren nieruchomości

II SA/Kr 1326/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 885/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanowił : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II OZ 216/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z 15 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 856/17 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Śląskiego z [...] czerwca 2017 r., nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego z [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Po 128/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
1   Następne >   +2   +5   +10   22