Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Wr 5/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-08-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OSK 2187/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej o uznaniu za obywatela polskiego