Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Lu 446/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta , nr [...] w sprawie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku Z. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta , nr [..]