Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

VIII SA/Wa 335/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-03

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 458/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 256/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Kr 459/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 457/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II OZ 530/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego