Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wr 441/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-11

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 652/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 724/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 500/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji