Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 551/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta G. Nr [...] z dnia [...] r.

VIII SA/Wa 790/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

VIII SA/Wa 676/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 860/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w R. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania skarżonej decyzji