Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 855/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Lu 162/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Go 640/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 320/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 59/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 390/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   5