Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wa 872/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Skarga O. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania wniosku O. R. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 324/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji

III SA/Łd 448/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania J. F. z małoletnim synem H. oraz P. F.

II OSK 1031/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 107/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego