Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 914/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 1051/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Gl 1423/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji