Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 1189/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1146/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1605/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania