Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 239/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 1658/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 2495/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1362/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

III SA/Kr 44/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-17

Skarga K. G. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania wniosku K. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 2838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

II SA/Rz 171/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 544/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

III SA/Lu 653/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   4