Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 1183/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 32/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 445/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Łd 1105/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania ustalonych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym

II SA/Łd 27/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 307/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-19

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 800/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-26

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 491/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 492/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej