Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 204/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Łd 1067/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Łd 920/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Łd 1022/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością