Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 1125/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 943/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-02

skarg Z.N., W.P., M.W., J.K., J.B., J.R., J.K., B.B., A.Z., A.Z.-W. i G.R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego trwałego zarządu

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Rz 1225/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu