Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 24/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. , Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

I OZ 23/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. , Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

II SA/Lu 1/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Łd 391/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 390/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 390/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości