Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 61/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 493/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności