Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 652/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 1872/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości