Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Gl 1138/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

I OZ 872/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kałuszynie , nr V/23/2011 w przedmiocie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej

II SA/Rz 573/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-29

Skarga M.G. na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania skarżonej uchwały

I SA/Wa 991/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o dopuszczenie d...

II SA/Łd 433/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Wniosek w przedmiocie aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości gruntowej

I SA/Wa 1349/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności budynku i odpłatnego bezprzetargowego zbycia udziału w nieruchomości

I SA/Wa 1350/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Wniosek w przedmiocie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej

I SA/Wa 10/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1968/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości miejskich posta...

I OZ 420/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
1   Następne >   2