Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 770/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Sz 507/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości