Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 673/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Rz 663/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-11

Skarga U.B. i J.B. na postanowienie Wojewody P. w R. w przedmiocie zarzutów wobec prowadzenia egzekucji administracyjnej wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania czynności egzekucyjnych na czas trwania postępowania

II SA/Lu 375/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości