Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1137/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji