Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 492/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

II SA/Sz 647/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-21

Wniosek w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice