Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 868/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-22

Wniosek w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na ułożenie i przeprowadzenie odcinka kolektora oraz zajęcia pasa gruntu na czas robót

I OZ 937/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na ułożenie i przeprowadzenie odcinka kolektora oraz zajęcia pasa gruntu na cz...

I OZ 938/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości na realizację celu publicznego.

III SA/Po 778/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną

II SA/Sz 869/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości na realizację celu publicznego