Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gd 596/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości oddalić wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

I SA/Wa 778/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gd 559/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomości

I OZ 737/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga L. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 798/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 397/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bk 302/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

II SA/Gd 700/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Po 830/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;

I OZ 737/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Skarga L. K. na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2