Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2548/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SAB/Wa 547/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi M.K. na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I OZ 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr 1130/R/12 w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 2559/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2258/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Po 83/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 2567/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania