Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 349/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

VIII SA/Wa 164/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1056/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 404/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zajęcia nieruchomości

I OSK 1057/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 908/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 788/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość