Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 521/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-18

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejście z mocy prawa na własność Miasta Ł. części nieruchomości

I SA/Wa 1012/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1013/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania