Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1384/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1065/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 801/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania i nałożenia obowiązku ich zapłaty

II SA/Po 622/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-04

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I SA/Wa 1658/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość