Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 838/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 107/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

II SA/Bk 727/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 70/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr: [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną n...

II SA/Sz 11/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , znak: [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 364/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 90/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   17