Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 774/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek P. S.A. z siedzibą w K. o zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w...

I OSK 95/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 47/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 53/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Ol 1356/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I OZ 1865/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Rz 1594/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2321/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3349/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2389/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

skarg B. T. i J. T. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości